Hoera, weer naar school 🤓.

De zomervakantie zit er weer op en het is tijd om naar school te gaan. Misschien heb je wel onze rekenspelletjes gebruikt om rekenen te oefenen of wel tafels gedaan omdat je dit jaar naar groep 4 gaat en extra je best wilt doen.

Nieuwe Rekenbord en TafelJungle update.

Wij doen ook ons best om rekenen oefenen zo leuk mogelijk voor jullie te maken. Daarom hebben we weer een update voor jullie klaar staan en het bestaat uit, weinig spannends! Sorry ☺️.

Om de zoveel tijd komt er een update welke heel belangrijk is maar voor jullie als jonge gebruikers weinig spannends in zit. Het zijn voornamelijk technische verbeteringen onder de motorkap waar je niet direct iets van ziet maar hopelijk wel iets van merkt. Bijvoorbeeld dat het allemaal net iets sneller gaat.

Daarnaast hebben we wel vast wat voorbereidingen getroffen voor wat mooie nieuwe functies in zowel Rekenbord app als wel TafelJungle app voor de update daarna. Dus spoedig meer nieuws hierover en blijft vooral oefenen!

VVN actie
Veilig Verkeer Nederland actie.

Tafel Jungle vanaf september 2018 gratis als steuntje in de rug.

De afname van de Entreetoets vindt plaats tussen april en juni of in september (groep 8). De meeste scholen plannen de afname van de Entreetoets net voor of na de Meivakantie.

Wat is de Entreetoets?

De Entreetoets wordt uitgegeven door het Cito. Er zijn Entreetoetsen voor groep 5, 6 en 7. Als er wordt gesproken over de Cito Entreetoets dan wordt daar de Entreetoets groep 7 meestal mee bedoeld. In deze toets worden onder meer de vaardigheden en kennis op het gebied van rekenen, lezen en taalverzorging gemeten.

De Entreetoets score geeft een voorspelling van het best passende brugklastype bij je kind. Op basis van de Cito Entreetoets uitslag op deze onderdelen kan de school en ouders zien welke onderdelen extra aandacht behoeven.

Kinderen die de tafels goed beheersen hebben profijt bij het maken van de opgaven uit de rekenmodule. Laat kinderen regelmatig op een plezierige manier tafels oefenen om een goede basis te leggen voor de Entreetoets. Veel succes bij het oefenen en bij je Entreetoets!

tafel jungle
Cito rekenen-wiskunde onderdeel.

Tafel Jungle.

Eindelijk, de nieuwste app om reken tafels te oefenen staat in de app store. Speciaal voor de kleinste onder ons.

Leerzaam, kleurrijk en vrolijk.

Tafel Jungle is een leuke en leerzame manier om tafels te oefenen. Het is vrolijk en spreekt kinderen van groep 4 t/m 6 aan om zijn eenvoud en kleurrijk uiterlijk. De volgorde van de tafels is afgestemd op ervaringen van meerdere basisscholen in Zuid Holland.

Op basis van het result wordt het kind aangespoord om tafels te blijven oefenen en zich hierdoor te blijven verbeteren. Tafels waarop minder wordt gescoord worden bij gecombineerde tafels vaker aangeboden.

Iedereen heel erg bedankt voor het meedenken en testen van onze laatste app!

tafel jungle
De nieuwe app, Tafel jungle.

AI en extra aanbod sommen.

Wij hebben voor de nieuwste versie van Rekenbord weer kritisch gekeken naar het soort sommen en de volgorde. Resultaat, extra aanbod sommen met meer variatie en betere aansluiting tussen de verschillende spelniveaus.

Hoe de huidige spelniveaus zich verhouden met de basisschool groepen

Wij krijgen regelmatig vragen over hoe de huidige spelniveaus zich verhouden met de basisschool groepen. De opbouw is als volgt, eerste twee niveaus behandelen groep 3 sommen, niveau 3 t/m 7 behandelen groep 4 rekensommen. Niveau 8 groep 5 sommen, niveau 9 groep 6 sommen en niveau 10 behandeld groep 7, 8 en eerste klas middelbare school. Lastige sommen met nadruk op herhaling.

Daarnaast is onze AI module (staat voor kunstmatige Intelligentie) sterk verbeterd. De nadruk ligt nu meer op de quiz rekensommen waar alle type rekensommen uit het betreffende niveau door elkaar worden aangeboden. De verbetering in de AI module liggen op het beter bijhouden van het invoer gedrag van de gebruiker, dus bijvoorbeeld, hoe lang duurt het voordat een kind het antwoord invoert, hoe vaak wordt het antwoord aangepast en nog wat andere criteria die wij liever voor ons zelf houden

Zo zijn extra sommen toegevoegd zoals optellen zonder onthouden en aftrekken zonder lenen en vermenigvuldigen en delen met tientallen.

Succes met de nieuwe aanpassingen en blijf ons benaderen met jullie ideeën en ervaringen, want samen komen wij tot een beter product!

Tholexos blog, AI en extra aanbod sommen.
AI en extra aanbod sommen.

Zomervakantie actie.

Om vast in de stemming te komen is Rekenbord de gehele zomervakantie in prijs verlaagd van 3,99 voor maar 0,99 euro. Kan je vanaf nu en tijdens je vakantie een paar minuten per dag oefenen zodat volgend schooljaar jouw rekenkwaliteiten stukken beter zijn. En misschien kan jij je vader en of je moeder uitdagen en moeiteloos verslaan. Of misschien haal jij wel in Rekenbord het hoogste niveau van Einstein of ben jij lekker beter dan je schoolvriendjes! Veel succes en vast veel reken plezier tijdens je vakantie! .

Tholexos blog, zomervakantie actie.

Aandacht voor Cito toets.

Groep 5 is een belangrijk schooljaar als het gaat om rekenen. Het komt regelmatig voor dat kinderen juist in deze groep ineens moeite hebben met rekenen.

Tholexos blog - Aandacht voor Cito toets.

Bij rekenen in groep 5 blijkt ook of de basis goed is.

De getallen waarmee wordt gerekend zijn groter en er komen nieuwe onderdelen bij. Heeft je kind een goed getalbegrip? Kent je kind de tafels goed uit het hoofd? Het is belangrijk dat het optellen en aftrekken tot 20 geautomatiseerd is. Dit betekent dat sommen tot 20 bijna als vanzelf gaan. Je kind kan binnen een paar seconden het antwoord geven op bijvoorbeeld de som: 7 + 5. Voor hem/haar is het vanzelfsprekend om 7 + 3 + 2 te doen.

Ook is het belangrijk dat de tafels (door elkaar) geautomatiseerd zijn. Je kind kent de tafels uit zijn/haar hoofd en roept binnen enkele seconden hoeveel 8 x 5 is. Oefen ongeveer tien minuten per dag. Je kunt beter iedere dag kort oefenen dan 1 keer in de week lang. Als de basisbewerkingen, o.a. het optellen en aftrekken tot 20 en de tafels, geautomatiseerd zijn, is er in het werkgeheugen voldoende ruimte om moeilijkere bewerkingen die niet geautomatiseerd zijn uit te rekenen.

De basis is er en nu kan het werkgeheugen gebruikt worden voor de moeilijkere opgaven waar nog veel bij nagedacht moet worden. Bij het ontwerpen van de verschillende levels en type sommen binnen Rekenbord is hier rekening mee gehouden. De quiz moet net die extra uitdaging geven waarbij onder tijdsdruk sommen moeten worden opgelost.

Heb je nog vragen of uitleg nodig? Laat het ons snel weten en vast succes met oefenen voor de Cito rekenen! support@tholexos.nl.

Nu met gamelevels.

Rekenbord 3.0 komt binnenkort uit met wat nieuwe elementen. Belangrijkste wijziging is dat gamelevels zijn toegevoegd waarbij rekening is gehouden met de opbouw van de rekenstof op de basisschool.

Tholexos blog - Nu met gamelevels.

Verdien en verzamel RekenIQ.

Een speler moet per gamelevel een bepaald type en aantal sommen volbrengen om door te kunnen naar het volgende gamelevel. Tijdens de test periode hebben kinderen dit als stimulerend en leuk ervaren. Zodra je de opdrachten met succes hebt volbracht wordt per gamelevel extra type sommen ontgrendeld. Per oefening ontvangt een speler RekenIQ's en bij foutloze oefeningen wordt extra RekenIQ's verdiend.

Elk gamelevel wordt afgesloten met een quiz waar je rekenkennis extra op de proef wordt gesteld waarbij tijd je grootste tegenstander is. Je RekenIQ's worden naar Game Center gestuurd waar een speler zich kan vergelijken met de overige spelers. Per gamelevel ontvangt een speler ook IQ Kracht om een gamelevel te kunnen overleven. Bij foutieve antwoorden neemt je IQ Kracht af.

Door het toevoegen van gamelevels worden kinderen extra gemotiveerd en op de proef gesteld waarbij zij spelenderwijs toch die 10 minuten per dag kunnen oefenen. Vooral tafels worden zo spelenderwijs geautomatiseerd.

Ik wens iedereen heel veel plezier en succes met de nieuwe versie en laat ons weten wat je van de nieuwe versie vindt via support@tholexos.com.

Samenwerking met basisschool Het Baken.

Basisschool Het Baken uit Berkel en Rodenrijs viert eind januari 2016 hun 15 jarig schooljubileum. Voor alle leerlingen van de groepen 3 t/m 8 is Rekenbord voor 15 dagen kosteloos te downloaden vanaf 30 januari 2016 tot 14 februari 2016. Stuur hiervoor een mail naar support@tholexos.nl. Je ontvangt een speciale promocode om rekenbord kosteloos te downloaden. Allemaal gefeliciteerd en veel succes met Rekenbord.nl.

Tholexos blog - Samenwerking met Basisschool Het Baken.

En de uitkomst is: "Rekenbord".

De kinderen uit klas 3 van het Melanchthon hebben hard gewerkt en hebben in groepen van drie kinderen hun tussenpresentatie met de eerste uitkomsten gepresenteerd.

Spannning voor de eindpresentaties.

De resultaten waar de kinderen hard aan hebben gewerkt de afgelopen maanden zijn echt geweldig en de eindpresentaties zitten vol energie en zijn goed voorbereid. De verschillende groepen hebben allemaal een eindpresentatie gehouden waarbij zij zich uitstekend hebben gehouden aan de opdracht en de afgesproken kaders. Het is verrassend dat de uitkomsten dan toch zo van elkaar kunnen verschillen. Er zitten toch zaken bij die wij op voorhand niet hebben verwacht en aanleiding is geweest om onze plannen hierop bij te sturen.

Wij hebben dan ook de meest haalbare zaken uit de verschillende eindresultaten gedestilleerd en verwerkt in ons eindproduct. Het is uiteindelijk gedoopt tot "Rekenbord" waarbij als thema een schoolbord is gebruikt waarop sommen worden gepresenteerd met krijt. Gewoonweg sommen oefenen, voortgang bijhouden, ouders informeren, en een spelvorm met gamecenter opgenomen. In het ontwerp hebben wij natuurlijk rekening gehouden met veel meer goede ideeën die de kinderen hebben bedacht, maar in de eerste versie is dit vanwege tijd nog niet haalbaar.

In volgende versies gaan wij meer van hun ideeën verwerken in ons eindproduct. Het was een uitstekende samenwerking en ik hoop in de toekomst nogmaals met hen samen te werken.!

Prachtig resultaat.

Wij willen iedereen bedanken die het afgelopen jaar hebben meegewerkt om Rekenbord tot een succes te maken. Het is voor ons vooral een leerzaam jaar geweest waarin wij meerdere updates van Rekenbord hebben uitgebracht, waaronder volledige ondersteuning voor tafels inclusief een tafelstoets met gamecenter. De reacties zijn positief, wat ons extra energie geeft om Rekenbord verder te ontwikkelen en kinderen zoveel mogelijk te blijven helpen om beter te leren rekenen. Dit jaar zal voornamelijk de samenwerking worden gezocht met basisscholen om meer aan te sluiten bij de huidige rekenlessen op school.

Daarnaast zal de volgende update van Rekenbord gamelevels toevoegen, waarbij kinderen nog meer motivatie gaan krijgen om langer te oefenen. Dus nogmaals bedankt, en laat ons weten wat je van rekenbord vindt via facebook, instagram en twitter.

Tholexos blog - Technasium presenteert tussen resultaten.
En de uitkomst is: "Rekenbord".

Technasium presenteert tussen resultaten.

De kinderen uit klas 3 van het Melanchthon hebben hard gewerkt en hebben in groepen van drie kinderen hun tussenpresentatie met de eerste uitkomsten gepresenteerd.

Tholexos blog - Technasium presenteert tussen resultaten.

Veel aandacht voor het vooronderzoek.

De inhoud en uitvoering zijn van uitstekende kwaliteit waarbij opvalt dat veel aandacht is besteed aan het vooronderzoek. Hiervoor hebben de leerlingen hun eigen netwerk gebruikt en een bezoek gebracht aan hun oude basisschool. Basisschool leerlingen zijn geïnterviewd en er zijn zelfs volledige enquêtes uitgevoerd om de doelgroep voor onze komende app beter te begrijpen. De vragen gingen vooral in op, wat vind je van rekenen? Ben je goed in rekenen? En zou je ook echt oefenen als je hiervoor een leuke en leerzame app zou hebben? Allemaal belangrijke informatie om in onze app te verwerken om toekomstige gebruikers zo goed mogelijk te faciliteren in het oefenen van rekenen en zich voor te bereiden op het verplichte rekenexamen.

Daarnaast valt op dat kinderen veel weten over de mogelijkheden van een moderne tablet of smart Phone en hoe zij het apparaat het liefst willen gebruiken en inzetten. Ook de combi met huidige bekende sociale netwerken wordt veelvuldig besproken en hebben de kinderen een duidelijke mening in, vooral niet doen! Zeker niet als mijn eigen ouders het gebruiken is het eigenlijk niet hip en interessant meer ;-) Binnenkort zal ik een samenvatting plaatsen van de meest belangrijke bevindingen van de kinderen over rekenen, oefenen en hun ideeën hierover.

Wij kijken erg uit naar de volgende ronde!

Tholexos blog - Technasium presenteert tussen resultaten.
Technasium presenteert tussen resultaten.

Voor kinderen, door kinderen.

De eerste versie van de rekenapp wordt uitgebracht voor kinderen uit groep 3 en 4 met de nadruk op gehele getallen, plussommen, minsommen, vermenigvuldigen en delen.

Rekenoefeningen zoals beschreven in 1F en 2F referentiekader.

De reken-app bevindt zich in een eerste fase waarin de groep 3 en groep 4 rekenoefeningen zoals beschreven staan in het 1F en 2F referentiekader worden getest. De reken-app bestaat uit twee delen, het oefengedeelte waarin een kind gericht kan oefenen, dus bijvoorbeeld zich focust op tafels of uitsluitend optellen onder het 20-tal. Daarnaast bevat de reken-app een spel element waarin alle oefenstof wordt gevraagd en een score kan worden gehaald. De score wordt in GameCenter getoond zo kunnen ouders worden uitgenodigd om tegen hun eigen kinderen te strijden.

Wij hebben voor het ontwerp en hoe kinderen de rekenapp kunnen gaan gebruiken de hulp ingeroepen van kinderen. Als kinderen het leuk moeten gaan vinden om de rekenapp te gaan gebruiken, om hun rekenvaardigheden te verbeteren, waarom zullen we het dan niet door kinderen laten ontwerpen? Daarom vinden wij het leuk om te vermelden, dat we met de Technasium klassen van het Melanchton Bergschenhoek samenwerken. Wij verwachten veel van deze samenwerking. Zij kunnen zich nog goed herinneren hoe het is om oefeningen te doen voor hun rekenvaardigheden en daarnaast, weten zij heel erg goed hoe je om gaat met moderne apparaten zoals tablets en smartphones.

Over Tholexos.

Wij bieden rekenspelletjes aan voor kinderen uit groep 4 t/m groep 6 op een iOS apparaat zoals een iPad en of iPhone. Onze spelletjes helpen bij het automatiseren van de tafels en keersommen waarbij regelmatig rekenen oefenen een positief effect heeft op het cito rekenen en rekentoets.

Ouderwets oefenen in een nieuw jasje!

Als vader van drie kinderen heb ik zelf de nodige ervaring hoeveel aandacht aan het rekenen op het basisonderwijs wordt gespendeerd. Bij de bekende 10 minuten gesprekjes met de docenten op de basisschool, werd duidelijk dat ouders ook hun steentje moeten bijdragen. Tijdens het regulieren onderwijs is het al hard werken om alle stof in een beperkt aantal uren aan de kinderen over te brengen. Voor minder begaafde kinderen is helaas weinig tijd om hen zo goed mogelijk mee te krijgen. Ik ben toen in die periode, dat mijn kinderen op de basisschool zaten, op zoek gegaan naar digitale hulpmiddelen om hen te ondersteunen en dat ze op een verantwoorde en plezierige manier dagelijks konden oefenen. De voorbereiding voor hun cito toets kwam snel dichterbij. Helaas was in die periode relatief weinig te vinden, zeker voor een Mac omdat veel sites gebruik maakte van Flash. Anders dan wat websites om wat tafels te oefenen en wat dvd's die nogal stoffig overkwamen zonder tot de kern te komen: het ouderweds oefenen van tafels en hoofdrekenen.

Samenwerking met basisscholen.

Ondertussen is de verplichte rekentoets een feit voor het vwo. Echter blijkt dat met de nodige moderne apparaten zoals: tablets en smartphones, waarover de meesten gezinnen tegenwoordig beschikken, nog steeds relatief weinig software bestaat die ouders en kinderern hierin faciliteert. Dit heeft mij behoorlijk verbaast en mij afgelopen jaar doen besluiten hier maar zelf een app voor te ontwikkelen. Ik ben namelijk van mening dat simpelweg tien minuten per dag oefenen veel uitkomst biedt, zeker op apparaten die al voorhanden zijn. Al is het maar even in de auto naar oma of net voor het eten, dit wordt tevens onderbouwd door experts op dit vlak.

Ondertussen hebben wij ons verdiept in de nodige leermethoden die voor handen zijn om samen met scholen een rekenapp te ontwikkelen waar kinderen en ouders veel profijt bij gaan hebben. Ouders kunnen meedoen en de vorderingen van kinderen volgen in de voorbereiding van hun verplichte rekentoets. Kinderen kunnen tevens met elkaar oefenen om een competatief element toe te voegen en te voldoen aan de hedendaagse ervaring online. Kinderen kunnen ouderwets oefenen in een modern jasje!

Privacy statement policies.

Tholexos neemt jouw privacy zeer serieus en handelt altijd in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Children’s Online Privacy Protection Rule (“COPPA”). In dit document wordt het privacybeleid van Tholexos uiteengezet. De bepalingen zijn zowel van toepassing voor bezoekers van Tholexos en gebruikers van de Tholexos apps , zoals Rekenbord en Tafel Jungle. Via privacy@tholexos.com kan je altijd contact opnemen met Tholexos.

Welke informatie wordt door Tholexos verzameld en verwerkt?

Tholexos verzamelt GEEN enkele informatie over zijn bezoekers van de site of gebruikers van Tholexos apps zoals Rekenbord en Tafel Jungle.

Voor welke doeleinden zal Tholexos informatie over jou gebruiken?

Tholexos verzamelt en verwerkt *GEEN* persoonsgegevens.

Mogen minderjarigen gebruik maken van Rekenbord?

In beginsel mag iedereen gebruik maken van de Tholexos apps zoals Rekenbord en Tafel Jungle. Belangrijk is wel dat er speciale wettelijke regels gelden voor personen die nog geen zestien (16) jaar zijn. Mocht je nog geen zestien (16) jaar oud zijn, dan moet je toestemming hebben van je ouders of voogd voordat je Rekenbord en of Tafel Jungle aanschaft via de Apple app store. Privacy is een gevoelig punt, en terecht. Als je vragen hebt, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via Tholexos mail